Ajuntament d'Artana

Dimarts, Març 28, 2017 - 14:00
PLA RENHATA

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat en el DOCV Nº 7992 de data 3 de març de 2017, les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges.
Si estan interessats a sol·licitar aquestes ajudes, poden consultar la informació adjunt o acudir a l'ajuntament.

Portal desenrotllat amb Drupal