Ajuntament d'Artana

Informació tributària i recaptació 2013

Els períodes de cobrament per a l'exercici de 2013, seran els següents:

1r.- Del 15 de març al 15 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2n.- Del 5 de maig  Al 5 de juliol: Primer 50% de l'Impost sobre Béns Immobles Urbana.

3r.- Del 5 de juliol al 5 de setembre: segon 50% de l'Impost sobre Béns Immobles d'Urbana, IBI rústica, Taxes Consorci Valoració Z III i VIII, IAE, Taxes (subministrament d'aigua potable, fem, clavegueram, Guals).

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal